Gratis frakt på alle bestillinger

14 dagers åpent kjøp

Levering 5-7 virkedager

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal å jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

AS Wilfa publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven, gjennom rapport fra Etisk handel Norge og generelt på våre nettsider. Denne rapporten kan leses her: as-wilfa-1564-1685170161.pdf

I AS Wilfa strekker vi oss for å sikre våre kunder og forretningspartnere at vi følger, forstår og håndterer negative påvirkninger på samfunnet og miljøet gjennom en ansvarlig forretningsatferd. Dette innebærer blant annet å gjennomføre grundige aktsomhetsprosesser i tråd med OECDs rammeverk.

I AS Wilfa har vi lenge jobbet med å innarbeide åpenhet, ansvarlig forretningspraksis og bærekraft (ESG) i hele vår forretningsstruktur. Vår ansvarlige forretningsadferd er forankret i både styret, samt i ledelsen. Som medlem av Etisk Handel Norge, rapporterer vi i samsvar med OECDs retningslinjer for et ansvarlig næringsliv. Rapporten sendes til Etisk Handel Norge, en organisasjon som jobber for å fremme bærekraft og ansvarlig forretningspraksis på tvers av sektorer.

AS Wilfa innser at våre produkter kan medføre risiko for negativ miljøpåvirkning, samt at produksjonen av produktene kan medføre brudd på menneskerettigheter. Siden de aller fleste av våre produkter er produsert i land hvor det er risiko for brudd på menneskerettigheter, har vi innført tiltak for å unngå og motvirke dette. Den største miljøpåvirkningen ligger også i materialer til produktene, samt gjennom produksjonen. Våre fremste risikoreduserende tiltak skjer derfor i innkjøpsfasen og på produktene våre.

AS Wilfa benytter i dag 59 leverandører på produksjonssiden av våre produkter. 58 av disse kommer fra Kina. Vårt fremste mål for å unngå brudd på menneskerettigheter har derfor vært å kartlegge fabrikkene våre.

Gjennom et langsiktig arbeid, har vi klart å få alle våre fabrikker bortsett fra 3, godkjente av Amfori BSCI (www.amfori.org). Dette er en organisasjon som gjennomfører fabrikkinspeksjoner for å sikre at det ikke foregår brudd på menneskerettigheter og sikrer at handel foregår på etiske termer. AS Wilfa har også vært medlem av Amfori BSCI siden 2021.

Utover godkjenning fra Amfori, må alle fabrikker gjennom en fabrikkinspeksjon fra vårt Kina kontor som også går gjennom hvor godt fabrikken jobber med etikk, sosialt ansvar, samt miljø. Denne inspeksjonen medfører en score innenfor forskjellige områder som viser tydelig hvor fabrikken har forbedringspotensiale. Disse forbedringspotensialene gjennomgås med fabrikken og vil følges opp ved neste fabrikkinpeksjon. Vi gjennomfører inspeksjoner ved alle fabrikker minimum hvert 3 år. Alle fabrikkinspeksjoner blir gjennomgått av kategorisjef, samt compliance manager og innkjøp kan ikke gjennomføres før fabrikkinspeksjonen viser resultater som er tilfredsstillende.

Alle våre ansatte, samt våre samarbeidsfabrikker må også følge våre etiske retningslinjer, såkalt Code of Conduct. Denne kan leses her: supplier_coc_3.0.pdf

Wilfa ønsker også å danne seg et bilde av vår miljøpåvirkning, og siden 2019 har vi vært godkjent av Miljøfyrtårn. Her har vi rapportert på vårt miljøavtrykk, dog uten avtrykket som selve produktene gir. Dette ønsker vi å forbedre og har inngått et samarbeid med et selskap for å kartlegge hele vårt CO2 forbruk, inkludert både produksjon, transport, bruk og resirkulering av produktene, slik at vi kan få en total oversikt på hvor det største forbedringspotensialet ligger. Wilfa gjør dette via såkalte materiallister, levetidsanalyser, data fra resirkuleringsselskaper, samt data fra våre fabrikker. Dette har gjort at vi har fått et bilde på vårt CO2 forbruk pr. produkt. Vårt totale CO2 forbruk i Scope 1,2 og 3 var i 2022 på 59,3 tusen tonn CO2.

AS Wilfa er omfattet av åpenhetsloven og redegjørelsen over vil gi et overblikk på hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger, hvordan vi håndterer mulige negative påvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og ansendige arbeidsforhold. Dersom du har spørsmål til hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger eller ønsker mer informasjon om vårt arbeid med samfunnsansvar, kan du kontakte oss på contact@wilfa.com